පැතලි ඩයි

 • Pellet Machine සඳහා Flat Die

  Pellet Machine සඳහා Flat Die

  HAMMTECH විවිධ ප්‍රමාණ සහ පරාමිතීන් සහිත පුළුල් පරාසයක පැතලි ඩයිස් ඉදිරිපත් කරයි.අපගේ පැතලි ඩයි හොඳ යාන්ත්රික ගුණ සහ දිගු සේවා කාලය ඇත.

 • Pellet Mill Flat Die

  Pellet Mill Flat Die

  ද්රව්ය
  නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන වානේ වර්ගය අවසාන නිෂ්පාදනයේ කල්පැවැත්ම සඳහා ප්රධාන සාධකයකි.40Cr, 20CrMn, මල නොබැඳෙන වානේ ආදිය ඇතුළුව ඉහළ ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධයක් සහ කල්පැවැත්මක් සහිත උසස් තත්ත්වයේ ඇඳුම්-ප්‍රතිරෝධී මිශ්‍ර වානේ තෝරා ගත යුතුය.